wydarzenia

Zmiana regulaminu

like POLUB NAS
sharePODZIEL SIĘ
Aktualizacja nr 2 z dnia 13.08.2020 roku:W treści Regulaminu Konkursu pt. Remont w Prezencie wprowadza się następujące zmiany:1) W treści Paragrafu 1 „Postanowienia ogólne” ustęp 4w miejsce zapisu:„Konkurs rozpoczyna się w dniu 5 marca 2020 roku o godzinie 15.00, a kończy się dnia 31 lipca 2020 roku godzinie 23:59:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu").”wprowadza się zapis:„Konkurs rozpoczyna się w dniu 5 marca 2020 roku o godzinie 15.00, a kończy się dnia 7 września 2020 roku o godzinie 23:59:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu").”2) W treści Paragrafu 2 „Warunki uczestnictwa w Konkursie” ustęp 9W miejsce zapisu:„W wyniku castingu Jury konkursowe, zwykłą większością głosów dokona wyboru 10 (dziesięciu) Drużyn, których Zgłoszenia będą – zdaniem Jury – najbardziej interesujące (Finaliści Konkursu). Każda Drużyna będzie bohaterem jednego odcinka Audycji. Finaliści muszą być dyspozycyjni pod względem wzięcia udziału w nagraniu telewizyjnym Audycji zorganizowanym w przedziale czasowym między 20 kwietnia 2020 a 31 lipca 2020 roku oraz w tym wyjazdu wakacyjnego jako jednej z ufundowanych nagród w Konkursie. Podany przedział czasowy oznacza, że nagranie nastąpi nie wcześniej niż 20 kwietnia 2020 r., a zakończenie nagrania nie później niż 31 lipca 2020r. Dokładny termin nagrania oraz w tym wyjazdu wakacyjnego zostanie podany Uczestnikom będącym Finalistami Konkursu. Wybór Uczestników, którzy wezmą udział w Audycji, należy wyłącznie do decyzji Jury Konkursowego. Od decyzji tej nie przysługuje odwołanie ani reklamacja.”Wprowadza się zapis:„W wyniku castingu Jury konkursowe, zwykłą większością głosów dokona wyboru 10 (dziesięciu) Drużyn, których Zgłoszenia będą – zdaniem Jury – najbardziej interesujące (Finaliści Konkursu). Każda Drużyna będzie bohaterem jednego odcinka Audycji. Finaliści muszą być dyspozycyjni pod względem wzięcia udziału w nagraniu telewizyjnym Audycji zorganizowanym w przedziale czasowym między 20 kwietnia 2020 a 7 września 2020 roku oraz w tym wyjazdu wakacyjnego jako jednej z ufundowanych nagród w Konkursie. Podany przedział czasowy oznacza, że nagranie nastąpi nie wcześniej niż 20 kwietnia 2020 r., a zakończenie nagrania nie później niż 7 września 2020 r. Dokładny termin nagrania oraz w tym wyjazdu wakacyjnego zostanie podany Uczestnikom będącym Finalistami Konkursu. Wybór Uczestników, którzy wezmą udział w Audycji, należy wyłącznie do decyzji Jury Konkursowego. Od decyzji tej nie przysługuje odwołanie ani reklamacja.”Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.Szanowni Uczestnicy,

Przedmiotowa zmiana dotyczy terminu końcowego Konkursu pt. Remont w Prezencie. Mając na względzie obowiązujące ograniczenia wynikające z panującej pandemii Covid 19 oraz w związku z ograniczoną dostępność niektórych Finalistów Konkursu, Organizator i Fundatorzy dostosowali wspólnie z tymi Finalistami terminy nagrań audycji RemontWPrezencie i terminów realizacji Nagród, czego formalnym potwierdzeniem jest niniejsza zmiana Regulaminu. Tym samym, zmiana ta nie ma wpływu na Zgłoszenia Uczestników otrzymane przed aktualizacją Regulaminu.

like POLUB NAS
sharePODZIEL SIĘ

DZIESIĄTKI PROGRAMÓW CODZIENNIE W TWOIM TELEWIZORZE

WP | telewizja Rozrywkowa, Emocjonująca, Ciekawa,
Wiarygodna - Taka jest Telewizja WP
Telewizja WP jest tworzona z myślą o ludziach - zawsze blisko Polaków i tematów życia codziennego. To lifestyle połączony z rozrywką i dobrym dokumentem. Ramówka Telewizji WP zawiera programy pełne pozytywnych emocji i dopasowanych do potrzeb widza. Zapewnia zarówno dawkę humoru, dobrej zabawy, jak i ciekawości, lekkości czy niezwykłych przeżyć, które widzowie mogą dzielić z bohaterami filmów, seriali i programów.
znajdziesz nas na:
  • kanał 41
  • kanał 69
  • kanał 114
  • kanał 12
  • kanał 104
  • kanał 25
  • kanał 28
  • kanał 29
  • i wielu innych dostawców