zdjęcie główne

#NIE MA NUDY!

Wyślij filmik jak spędzasz czas w domu i wypatruj się na antenie Telewizji WP!
W tym trudnym dla nas wszystkich czasie pod hasłem "ZostańWDomu", wierzymy, że…. NIE MA NUDY!

Jak spędzasz czas?
Podziel się z nami swoimi rozrywkami, obowiązkami i aktywnościami podczas pobytu w domu.

Wyślij wideo, w którym pokazujesz, że u Ciebie nudą nie wieje, a następnie wyglądaj swojego filmiku na antenie Telewizji WP. Na pewno zaskoczysz nas swoją wersją spędzania czasu!
Wystarczy, że nagrany filmik prześlesz poprzez platformę WP DZIEJESIE - kliknij tutaj!

Czekamy na Twoje zgłoszenie do 20 kwietnia!Wzięcie udziału w akcji „NieMaNudy” odbywa się poprzez zgłoszenie dokonane w ramach usługi „WP dzieje się” dostępnej na stronie internetowej www.dziejesie.wp.pl i jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu tej usługi, a także ze złożeniem oświadczenia o poniższej treści:

1. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie w całości lub we fragmentach mojego wizerunku, głosu lub wypowiedzi zarejestrowanych w związku z realizacją audycji/programu pt.: „NieMaNudy”. Wizerunek, głos lub wypowiedź mogą być wykorzystane w audycji/programie pt. „NieMaNudy”, jak i poza tą audycją/programem przez Wirtualna Polska Media S.A., a także inne upoważnione przez Wirtualna Polska Media S.A. podmioty w Portalu WP.PL, przez który rozumie się strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, będące własnością spółki Wirtualna Polska Media S.A, oraz w inny sposób, w szczególności za pomocą sieci Internet, nadań telewizyjnych i radiowych, publicznych odtworzeń lub wyświetleń, w sieci multimedialnej, w ramach usług telekomunikacyjnych i świadczonych drogą elektroniczną oraz w prasie drukowanej, na wszystkich znanych polach eksploatacji.
2. Oświadczenie powyższe obejmuje także rozpowszechnianie wizerunku, głosu lub wypowiedzi w celach reklamowych i promocyjnych, tj. reklamy lub promocji programów internetowych i telewizyjnych, audycji i przekazów, w których rozpowszechniany jest wizerunek – na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności za pomocą sieci Internet, nadań telewizyjnych i radiowych, publicznych odtworzeń lub wyświetleń, w sieci multimedialnej, w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną i telekomunikacyjnych oraz w prasie drukowanej.
3. Rozpowszechnianie mojego wizerunku, głosu lub wypowiedzi zgodnie z niniejszym oświadczeniem nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na moją rzecz ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu, jak również nie jest ograniczone czasowo, ilościowo lub terytorialnie.
4. W sprawach spornych zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, pod jurysdykcją sądów polskich.
5.    Wysyłając do nas informacje, wyrażasz zgodę na ich zamieszczenie na naszych przestrzeniach www.

Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie będzie administratorem Twoich danych osobowych dla celów związanych z zamieszczeniem przesłanych przez Ciebie treści. Będziemy przetwarzali te dane w celu zamieszczenia na naszych przestrzeniach www informacji, które otrzymaliśmy o Ciebie. Podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit a) RODO – tj. Twoja zgoda wyrażona przez dobrowolne wysłanie informacji mogących zawierać Twoje dane osobowe. Masz prawo m.in. do wycofania zgody, lecz wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Prawa te oraz sposób ich realizacji opisaliśmy w polityce prywatności. Tam też znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.